consultancy


Ons advies bestrijkt de fasen van de levenscyclus van uw vastgoedactiva, infrastructuur en ontwikkelingsprojecten. We stellen financiële haalbaarheidsstudies op en voeren audits (preliminary due diligence) uit voor industriële sites, productiesites, industriehallen, opslagplaatsen, logistieke parken, multimodale distributieplatforms, enz.). We stelle, investeringsaanbevelingen op en stellen investeringsdossiers samen voor overheden, raden van bestuur of investeringscomités.

transacties


Wij begeleiden aankoop- en verkooptransacties van vastgoedactiva en vastgoedvennootschappen. We bepalen samen met de klant een optimale aankoop- of verkoopstrategie en begeleiden de onderhandelingsprocedure tot de afsluiting van de transactie.

  • © 2016 JCS