asset management


Wij benaderen uw vastgoedactiva en infrastructuur niet uitsluitend als financiële activa, maar eerder als activa die u in staat stellen een competitief voordeel uit te spelen op de markt. Het beheren van activa en het meten van de performantie ervan zijn een reële uitdaging voor vele bedrijven en industriële groepen. Onze klanten zijn gewoonlijk huurder, exploitant, concessiehouder of gebruiker van de diverse activa die nodig zijn voor de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Ze moeten kunnen rekenen op operationele productiesites, beschikbare infrastructuur, flexibele oplagruimtes, en performante uitrustingen. In het kader van het strategische beheer van activa, zijn asset design en asset optimisatie belangrijke drivers.