afgevaardigd
bouwheer


Als afgevaardigd bouwheer vertegenwoordigen wij de bouwheer in de verschillende fasen van een ontwikkelingsproject. Er wordt advies en bijstand verleend op technisch, commerciëel, administratief en financiëel vlak vanaf de designfase tot de volledige realisatie van het vastgoedproject, met inbegrip van de infrastructuur en de nodige uitrustingen :

  • Voorbereiden van het project
  • Samenstellen van een performant multidisciplinair project team
  • Begeleiden van de vergunningsprocedures
  • Budgetcontrole & budgetbeheer
  • Opvolgen van de planning
  • Voorzitten van het bouwteam tot de oplevering van het project

  • © 2016 JCS