project management


Ons project management omvat het actief beheer van alle fazen van de levenscyclus van het project, vanaf de haalbaarheidsstudie tot de definitieve oplevering. Het project management draagt de verantwoordelijkheid voor de planning en de budgetcontrole.